Nhà Trường tổ chức Lớp Bồi dưỡng PPGD chuyên môn bằng tiếng Anh Đợt 2

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày 29/07/2019 vừa qua, Nhà Trường tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh đợt 2 cho cán bộ giảng viên trong trường.

Lớp bồi dưỡng lần này có sự tham gia của chuyên gia Rebecca từ tổ chức Hội đồng Anh và 20 học viên là giảng viên thuộc các Khoa chuyên môn trong trường như Điện, Điện tử, Cơ khí, Ô tô, CNTT, QLKD, KTKT, Hóa, May.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2

Trong khóa học lần này, các học viên tham gia có cơ hội học tập, tiếp thu những kiến thức, phương pháp giảng dạy hiện đại. Từ đó, học viên có thể áp dụng vào thực tiễn, thiết kế bài giảng chuyên môn bằng tiếng Anh phù hợp với đối tượng, nhu cầu của người học, để đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2Khoa Ngoại ngữ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ giảng viên đợt 2

  • Chủ Nhật, 14:01 28/07/2019