GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 6/4/2020

Cán bộ giảng viên và sinh viên theo dõi kế hoạch dạy và học trực tuyến của Khoa Ngoại ngữ tại đây

  • Thứ Bảy, 18:46 04/04/2020

Tags: