GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 6/4/2020 ĐẾN 19/4/2020 (KÈM THỜI KHÓA BIỂU CẬP NHẬT TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)

Cán bộ giảng viên và sinh viên theo dõi kế hoạch dạy và học trực tuyến của Khoa Ngoại ngữ tại đây

  • Chủ Nhật, 14:21 12/04/2020

Tags: