GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

TUYỂN DỤNG BIÊN DỊCH VIÊN TẠI CÔNG TY SPi VIETNAM CO,. LTD

Công ty TNHH SPi Việt Nam trực thuộc tập đoàn SPi Global đang có nhu cầu tuyển dụng 50 biên dịch viên. Ứng viên quan tâm có thể xem chi tiết thông báo tuyển dụng tải về tại đây

  • Thứ Ba, 14:02 28/03/2017

Tags: