Nhà Trường tổ chức Lớp Bồi dưỡng PPGD chuyên môn bằng tiếng Anh Đợt 2

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày 29/07/2019 vừa qua, Nhà Trường tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh đợt 2 cho cán bộ giảng viên trong trường.

Xem thêm

Khai giảng khóa bồi dưỡng về kiểm tra đánh giá và viết tiểu mục đề thi

Ngày 10/8/2018 tại giảng đường nhà A12, nhóm chuyên gia khảo thí thuộc Khoa Ngoại ngữ Đại - học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Khóa bồi dưỡng về kiểm tra đánh giá và viết tiểu mục đề thi dành cho cán bộ giảng viên đang công tác tại Khoa.

Xem thêm