GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ

Tầng 3, nhà A2, cơ sở 1 (khu A), Số 298 đường Cầu Diễn, Phương Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3765512. Số nội bộ: Trưởng khoa 232, Giáo vụ 236.

Email: khoann@haui.edu.vn