GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Cán bộ & Giảng viên

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Cán bộ, giảng viên của khoa Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt chuyên môn theo 10 Bộ môn, 01 Tổ môn và 01 TT Bồi dưỡng và khảo thí ngôn ngữ: Bộ môn Thực hành tiếng Anh; Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh; Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc; Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản; Bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam; Bộ môn Tiếng Anh không chuyên 1, 2, 3 (giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học không chuyên); Bộ môn tiếng Anh không chuyên hệ Cao đẳng (giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên hệ Cao đẳng không chuyên); Tổ Hành chính (Thực hiện công tác hành chính, giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm, truyền thông, quản lý chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài, quản trị cơ sở vật chất thuộc Khoa); Và TT Bồi dưỡng và Khảo thí ngôn ngữ (thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, dịch thuật và khảo thí ngôn ngữ theo nhu cầu).

Hiện tại Khoa Ngoại ngữ có hơn 200 cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước. Cụ thể: 11 giảng viên trình độ tiến sỹ, 139 giảng viên trình độ thạc sỹ. Hiện tại, 18 giảng viên đang nghiên cứu và học tập nghiên cứu sinh nước ngoài như Anh, Australia, Canada, New Zealand, Bỉ …

Đội ngũ giảng viên của Khoa có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, phần lớn các giảng viên đều tốt nghiệp trường đào tạo về sư phạm ngoại ngữ hoặc được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết với nghề, luôn luôn phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, giảng viên của khoa thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm qua các khóa về phương pháp giảng dạy hiện đại do chuyên gia nước ngoài từ Anh, Mỹ, Úc giảng dạy.

Giảng viên khoa Ngoại ngữ không ngừng tự học, tự bồi dưỡng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sâu, các buổi hội thảo và đặc biệt là thông qua hội giảng các cấp hàng năm. Giảng viên của khoa luôn hưởng ứng nhiệt tình từ hội giảng cấp tổ cho đến hội giảng cấp cao hơn như cấp Thành phố, cấp Quốc Gia để trau dồi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.